Kendriya Vidyalaya

Notice Board

 • 1. Vidyalaya Timing has been changed as 8:00 am to 2:10 pm w.e.f 19th Oct 2012

  2.SGFI is going to be held from 19th of Nov to 25th Nov 2012 in the vidyalaya

  Vidyalaya is the venue for Boarding and Lodging of Swimming Event (Boys)

  3. Half Yearly and First Preboard Exams are going on.


 • Vision And Mission

  The Kendriya Vidyalayas have a four - fold mission, viz.,


  1. To cater to the educational needs of children of transferable Central Government including Defence and Para-military personnel by providing a common programme of education.


  2. To pursue excellence and set the pace in the field of school education.

  3. To initiate and promote experimentation and innovations in education in collaboration with other bodies like the Central Board of Secondary Education (CBSE) and the National Concil of Educational Research and Training (NCERT) etc. and


  4. To develop the spirit of national integration and create a sense of "Indianness" among children.

  Gallery

  Scouts Guide Annual Plan for Session 2018-19

  K V NO. 1 DEHU ROAD
  BHARAT SCOUTS AND GUIDE CUBS AND BULBUL

  LIST OF SCOUT/GUIDE  ACTIVITIES PLANNED FOR 2018-19
  SR NO DATE ACTIVITY PLANNED TEACHER I/C
         
  1 11-Apr-18 PREPARING LOG BOOK MS. MADHUBALA PRASAD
  2 25-Apr-18 KNOTS  MR. A. K. AWASTHI
  3 27-Jun-18 YOGA DAY MRS. ANJALI PANDIT
  4 11-Jul-18 TREE PLANTATION MRS. PARUL YADAV
  5 25-Jul-18 INVESTITURE CEREMONY MR. J. B. PATIL
  6 1-Aug-18 FIRST AID DOCTOR OF THE SCHOOL
  7 15-Aug-18 INDEPENDENCE DAY MS. MADHUBALA PRASAD
  8 29-Aug-18 BANDAGE TEACHING MR. A. K. AWASTHI
  9 5-Sep-18 TEACHER'S DAY CELEBRATION MRS. ANJALI PANDIT
  10 19-Sep-18 SESSION ON AEP MRS. PARUL YADAV  GUEST LECTURE BY MR. S.C. GARUD
  11 3-Oct-18 SHRAMDAAN MR. J. B. PATIL
  12 17-Oct-18 RALLY MS. MADHUBALA PRASAD
  13 14-Nov-18 B. P. 6 MR. A. K. AWASTHI
  14 28-Nov-18 PRACTICE FOR TESTING CAMP MRS. ANJALI PANDIT
  15 5-Dec-18 TESTING CAMP FOR                            a) PRAVESH                                           b) PRATHAM                                          c) DWITIYA TEACHER I/C                                               a) MRS ANJALI PANDIT                                 b) MRS. PARUL YADAV                              c) MS MADHUBALA
  16 19-Dec-18 EXCURSION MR. A. K. AWASTHI
  17 26-Jan-19 REPUBLIC DAY CELEBRATION MRS. ANJALI PANDIT
  18 6-Feb-19 AWARENESS ON SOME SOCIAL ISSUE MRS. PARUL YADAV
  19 22-Feb-19 THINKING DAY CELEBRATION MS. MADHUBALA PRASAD
  KENDRIYA VIDYALAYA NO1, DEHUROAD
  DUTIES ASSIGNED FOR GUIDE CAPTAINS 2018-19
  SR NO DUTY NAME OF GUIDE CAPTAIN NATURE OF DUTIES
         
  1 ESCORTING                                                         a) TRITIYA SOPAN TESTING CAMP                                                    b) RAJYA PURASKAR TESTING CAMP                                                 c)  RASHTRAPATI TESTING CAMP a) MS. MADHUBALA   b) MRS. PARUL YADAV  c) MRS. ANJALI KUNAL PANDIT

  a) TO MAKE THE GUIDES AWARE OF THE VENUE AND DATE OF THE CAMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               b) TO ENSURE THEIR LOG BOOKS ARE COMPLETED AND CHECKED. 

  c) TO ESCORT THE GUIDES FOR THE CAMP AND ENSURE THE SAFETY OF EACH GUIDE.

  2 PREPARING A COLOR PARTY FOR GUIDE WING   a) PURCHASING OF CEREMONIALS   b) TRAINING GUIDES FOR COLOR PARTY a) MS. MADHUBALA   b) MRS. PARUL YADAV   AS DESCRIBED IN DUTY'S COLUMN
  3 REGISTERATION  MRS. ANJALI KUNAL PANDIT  

   

  Scouts registration for year 2017-18

  NAME CLASS SECTION D.O.B FATHER'S NAME
  Himanshu Kumar 6 A 30/10/2006 Pineshaversing
  Shreyas Mane 6 A 30/6/2006 Mohan Mane
  Shubham Gadkari 6 A 14/6/2006 Sudam Gadkari
  Ayush Singh 6 A 15/5/2005 Vijay Bhadur
  Soham Athavaha 6 A 8/1/2007 Sunil Athavaha
  Purshuttam Shewale 6 A 31/7/2006 Nitin Shewale
  Sidhdant Chopde 6 A 21/4/2006 Praksh Chopade
  Kalayan Bhosale 6 A 26/11/2005 Anil Bhosale
  Hrushikesh Rajhorte 6 A 15/8/2005 Vijay
  Adwait .M 6 A 23/3/2006 Madhukar
  Prashant Kumar 6 A 12/4/2006 Tarani
  Sakashi Kale 6 A 2/11/2006 Arun
  Bhakti Koli 6 A 4/7/2006 Prakash
  Tanushree 6 A 28/8/2006 Sachin
  Mridini 6 A 19/9/2006 Nilesh
  Hiamgi 6 A 22/8/2006 Manoj
  Sakashi Shinde 6 A 26/6/2006 Ankush
  Pawan  6 B 13/4/2006 Birilandra
  Om 6 B 22/5/2006 Deila
  Atharava 6 B 7/8/2006 Raju More
  Grish 6 B 9/11/2006 Ganesh
  Hrushikesh  6 B 20/2/2006 Venkatesh
  Aditi 6 B 8/11/2006 Vasant
  Shreya 6 B 24/9/2006 Aramod 
  Prerna 6 B 28/6/2006 Rajendra
  Angel 6 B 8/11/2006 R.K.Shakya
  Manushki 6 B 13/11/2006 Jiginder 
  Anushka 6 B 20/8/2006 K.D.Jadhav
  Rasika 6 B 9/2/2007 Hiraman Kadam
  Sanskruti 6 B 14/7/2006 Lakxman
  Shreeya 6 B 12/6/2006 Rajesh
  Krupa 6 B 7/2/2006 Ganesh
  Sanviee 6 B 3/1/2006 Vikaram
  Shrushti 6 B 28/9/2005 Sachin
  Disha 6 B 26/9/2006 Youraj
  Siddhi 6 B 14/10/2006 Rajesh
  Kashih 6 B 23/2/2006 Navaj
  Atharava 6 C 2/8/2006 Arun
  Hitesh 6 C 28/2/2007 Raj
  Nawaz 6 C 18/2/2006 Amin
  Ram 6 C 12/5/2006 Gaikwad
  Pratik 6 C 15/8/2006 Dada
  Aryen  6 C 3/12/2005 Ashok
  Saurav 6 C 14/7/2006 Laxman
  Yash 6 C 18/4/2006 Ashok
  Shreyas  6 C 2/6/2006 Bhramadev
  Ajinkya 6 C 31/3/2007 Ghansham
  Swati 6 C 18/11/2005 Hanumant
  Sanakruti 6 C 3/3/2007 Sandeep
  Diksha 6 C 21/6/2006 Deepak
  Shrushti 6 C 7/11/2006 Chandrakant
  Pramiti 6 C 31/3/2007 Subendu
  Shwet 6 C 4/4/2006 Dinesh
  Sayee 6 C 4/1/2006 Amit
  Saweta 6 C 30/1202005 Rabindranath
  Shayaan 7 A 16/3/2006 Tanveer
  Tushar 7 A 6/10/2005 Arun
  Prajawal 7 A 12/4/2005 Vasant
  Eknath 7 A 12/10/2005 Vivak
  Pushkar 7 A 8/2/2005 Rajesh
  Aniket 7 A 11/8/2005 Mahesh
  Parasna 7 A 9/8/2005 Santosh
  Vedant 7 A 16/3/2005 Sunil 
  Jasmine 7 A 2/1/2006 Purushtam
  Shivam 7 A 5/12/2006 Shankar
  Shravni 7 A 24/11/2005 Manik
  Kshitija 7 A 10/1/2006 Dhanaji
  Sakashi 7 A 26/8/2005 U.S.Das
  Ratika 7 B 24/2/2005 Swami
  Arya 7 B 22/9/2005 Anil
  Ratik 7 B 24/2/2005 Swami
  Ashish 7 B 18/7/2005 Shivaji
  Yuraj 7 B 5/11/2005 Vishnu
  Varad 7 B 18/2/2005 Sachin
  Mohit 7 B 28/1/2005 Kiran
   Priya G 7 B 16/3/2005 Rajesh
  Tanish 7 C 28/5/2004 Dnyanoba
  Rohit 7 C 8/9/2005 Simhachalam
  Sudarshan 7 C 13/7/2005 Suresh
  Advait 7 c 29/9/2005 Krupesh
  Sumedh 7 C 1/11/2004 Sudhakar
  Jasmine 7 C 1/7/2005 Jagdish
  Neha 7 C 4/9/2005 Thomar
  Rutuja 7 C 27/5/2005 Dhanjay
  Ranjit 8 A 15/4/2004 Chandrashekar
  Harish 8 A 14/12/2004 Rajbeer
  Apurva 8 A 21/10/2004 Arun
  Sakashi 8 A 3/7/2004 Prashant
  Shrushti 8 A 11/5/2003 Rajendra
  Vineeya 8 A 29/1/2005 Deepak
  Rohan 8 B 31/3/2004 Vinod
  Paras 8 B 16/9/2004 Dataraya
  Sanskruti 8 B 31/7/2004 Jalinder
  Gayatri 8 C 7/11/2004 Gajanan
  Komal 8 C 18/6/2004 Prakash
  Prathemsh 8 C 7/4/2004 Chandrakant
  Adash Shinde 9 A 15/9/2003 Mahesh
  Atharava Dambre 9 A 8/4/2003 Hari
  Swapnil langhe 9 A 12/6/2003 Dattatraya 
  Siddesh  9 A 27/3/2004 Vijay
  Sanskruti Pawar 9 A 26/1/2003 Dattatray
  Ravi Desai 9 B 5/12/2003 Prakash Desai
  Omkar Mane  9 B 19/5/2003 Arjun Mane
  Omkar Hule 9 B 29/9/2003 Dinesh Hule
  Kunal 9 B 28/10/2002 Anil Karle
  Vinayak 9 B 6/1/2004 Vilas
  Prajwal Ghule 9 B 19/08/2003 Uttam Ghule
  Tejas D 9 B 5/7/2003 Kishor D
  Puneet 9 B 7/1/2004 Dhanyakumar
  Om Rao 9 B 22/12/2003 Devendra Rao
  Harshada Shinde 9 B 9/1/2004 Dhananjay Shinde
  Meetali 9 B 7/6/2003 B.A.Sakharanji
  Sanika 9 B 9/11/2003 Ajay
  Vickrant 9 c 25/7/2003 Sashikant 
  Jaiydeep 9 c 16/6/2003 Dattaraya 
  Amaya Irrkulla 9 c 21/10/2003 Gajendra 
  Sangram Ranshoor  9 c 18/7/2002 Prasenjeet
  Sakashi 9 c 29/5/2003 Deepak
  Shrushti Chawan 9 C 11/6/2003 Vishal Chawan
  Prathamesh .J  10 A 4/9/2002 Kailas .J
  Suyash  10 A 1/3/2002 Sunil
  Rohit Bodhankar  10 A 7/10/2002 Mahendra Bodhankar
  Sahil M 10 A 11/1/2003 Iqbal M 
  Rushikesh  10 A 19/11/2002 Sanjay Shinde
  Hardik  10 B 25/10/2002 Rajesh
  Madhavan Swami 10 B 27/2/2003 Rajesh swami 
  Divya 10 B 18/10/2002 Pankaj
  Swala 10 B 15/2/2003 Syed
  Purva 10 B 14/3/2002 Bhanudas 
  Titiksha 10 B 14/4/2002 Pramod
  Gautam 11 A 25/10/2001 Arun Saude
  Neelparn 11 A 1/1/2002 Namdeo Hule
  Suyog Swke 11 A 28/1/2002 Ravindra Swke
  Rashani 11 A 10/11/2001 N Kadam
  Shwya 11 A 28/5/2001 Chandrakant
  Monalisa 11 A 16/6/2001 Manas
  Ishwari Shinde 11 B 7/11/2000 Sanjay Shinde
  Chaitanaya 11 B 6/3/2001 Rangaswamy
  Aziz 11 B 25/12/2001 Mainuddin
  Darpan 11 B 16/8/2001 Vijay
  Nitin 11 B    
  Shimul Rai 11 B 11/3/2002 Kripanath Rai
  Sanskruti  11 B 5/6/2001 Sadashiv
  Rahul Kine 12 A 28/10/2000 Ganesh Kine
  Nikhil Jha 12 A 13/8/2001 Gopal Jha
  Pranali Chavan 12 A 24/6/2000 Abhay Chava
  Lata Bisht 12 A 28/3/2001 D.S.bisht

  No. of Trained Scout Masters

                 02

  No. of Troops                       

                    02

  No. of Scouts in each Troops   

              32     

  No.ofScouts for Rastrapati Test   

                5

  No. of RajyaPuraskarScouts      

              4

  No. of TritiyaSopan Scouts

                    8

  No. of DwitiyaSopan Scouts 

            15

  No. of PrathamSopan Scouts 

           15

  No. of Pravesh Scouts:-      

                     17 

  Total No. of Scouts:          

                        64         

   

   

  No. of Trained GUIDE CAPTAINS

                04

  No. of Troops

  02

  No. of Guides in each Troops

            32     

  No.ofGuides for Rastrapati Test

           3

  No. of RajyaPuraskarGuides

  00

  No. of TritiyaSopan Guides

  8

  No. of DwitiyaSopan Guides

             15

  No. of PrathamSopan Guides

             20

  No. of Pravesh Guides

     18

  Total No. of Guides

                                64         

  REGISTRATION OF CUBS 2017-18

  CLASS S.NO NAME FATHER'S NAME DOB TEST PASSED
  III  A 1 MANOVEGAH NARAYAN GAWADE MR. NARAYAN BIKAJI GAWADE 02.08.09  
  2 SAHIL ANKUSH SHINDE Mr SHINDE ANKUSH MARUTI 24.02.10  
    3 ANURAG BAIDYA Mr BIPLOB KUMAR 18.10.09  
    4 ASHIT SHARAD CHABUKSWAR MR. SHARAD RAGHU CHABUKSWAR 27.11.08  
    5 AYUSH SUNIL TUSAMAD MR.SUNIL OMPTAKASH TUSAMAD 21.05.2009  
    6 RUDRA VIJAY PATIL Mr VIJAY PATIL 23.02.09  
    7 TANMAY RAMDHAN PARASKAR MR. RAMDHAN VISHWANATH PARASKAR 09.02.10  
    8 VINAY  Mr JOGINDER SINGH 16.10.2008  
  III B 9 SAMYAK AMOL WAGHMARE AMOL B. WAGHMARE 4-11-2008  
    10 PRIYE SUDHANSHU TUKARAM M.PATARE 14-Dec-2008  
    11 MD. NAUSHAD ALAM KESHAV D. YEWALE 5-Feb-2010  
    12 SHUBHAM PRAKASH SABLE PRAKASH D. SABLE 15-Jul-2009  
    13 VAIBHAV CHANDRASHEKHAR SAKALE CHANDRASHEKHR J. SAKALE 8-Jun-2008  
    14 AYUSH R.R. BHARTI RAJEEVRANJAN BHARTI 10-Nov-2009  
  III C 15 RUDRA BALAJI HIWANT BALAJI SHIVAJIRAO HIWANT 2-Aug-2009  
    16 ROHIT SHANKAR JADHAV JADHAV SHANKAR DEVIDAS 24-03-09  
    17 ROHIT SANTOSH CHIMKAR SANTOSH SITARAM CHIMKAR 30-Nov-2009  
    18 SANGRAM RANGNATH KALE KALE RANGNATH 11-Oct-2008  
    19 SAMARTH ANIL BHILL ANIL BHILL 8-Aug-2009  
    20 PRADEEP CHAUDHARY SIDHA RAM 30-10-09  
    21 ATHARV GANESH TUPE GANESH TATYABA 30-4-09  
    22 SHRAVAN MAHESH SURVASE MAHESH HARIDAS SURVASE  11-Sep-2009  
    23 ARYAN SWAPNIL WARKE SWAPNIL K. WARKE 24-Jul-2009  
    24 SHINDE HARSH RUPESH RUPESH CHANDRKANT SHINDE 23-Aug-2009  
  25 KAVISH TARUN KUMAR 14-Sep-2009  
  IV A 26 ADITYA NILESH WANKHEDE NILESH  WANKHEDE 06/02/2009 PRAVESH
    27 ADITYA PANDEY K M PANDEY 28/08/2007 PRAVESH
    28 ARIHANT SANTOSH RAUT SANTOSH B RAUT 11/04/2008 PRAVESH
    29 OM SUDHAKAR IDHATE  IDHATE SUDHAKAR  01/07/2008 PRAVESH
    30 RAMESH SANJAY MUNDE SANJAY MUNDE 02/09/2008 PRAVESH
    31 SHREEKRISHANA M GARJE MAHESH V GARJE 25/03/2008 PRAVESH
    32 SHREYAS D KANADE DNYANESHWAR 12/12/2008 PRAVESH
    33 VINAYAK M SUBRAMANIAM MURUGAVEL 08/09/2008 PRAVESH
  IV B 34 SUSHANT MAHESH WAGHMARE MAHESH WAGHMARE 03/12/2009 PRAVESH
    35 SHIVAM VINOD SAWANT VINOD SAWANT 23/2/2009 PRAVESH
    36 ISHAN RANJEET SHINDE RANJEET SHINDE 26/6/2008 PRAVESH
    37 ADITYA GAYKEEE GAJANAN GAYKEE 15/7/2008 PRAVESH
    38 CHETAN DHANAJI SHINDE DHANAJI SHINDE 02/01/2008 PRAVESH
    39 VIJAY PRATAP T N SINGH 26/12/2008 PRAVESH
    40 AYUSH ATISH GAIKWAD ATISH ASHOK GAIKWAD 21/7/2008 PRAVESH
    41 UDAY KIRAN VENKATESH HARI 17/10/2008 PRAVESH
  IV C 42 KARTIK VINOD THOKE MR.VINOD   THOKE 10-Sep-2007 PRAVESH
    43 PRANAV DYANDEV TELANG MR.DYANDEV LAXMAN TELANG 16-Aug-2007 PRAVESH
    44 MANAS GANESH KAMBLE MR.GANESH KAMBLE 31-Jul-2007 PRAVESH
    45 CHAITANYA BHARAT
  KALOKHE
  MR.BHARAT VISHNU KALOKHE 11-Nov-2008 PRAVESH
  V A 46 ISHAN BANDWAKAR PRASAD 5/12/2007 PRATHAM CHARAN
    47 RONAK SINGH PRAVIN SINGH 2/9/2007 PRATHAM CHARAN
    48 NAMO PAGARE JEEVAN PAGARE 5/26/2006 PRATHAM CHARAN
    49 SHIVAM GAWANDE GHANSHAM 8/28/2007 PRATHAM CHARAN
    50 ATHARV YADAV VIJAY YADAV 12/23/2007 PRATHAM CHARAN
    51 KUNAL JADHAV MAHENDRA 2/13/2007 PRATHAM CHARAN
    52 SPANDAN JADHAV MARUTI 1/24/2007 PRATHAM CHARAN
    53 YOGESH NIMBAPHULE SAHADEV 1/13/2007 PRATHAM CHARAN
  V B 54 VIVEK NIKAM GAJANAN NIKAM 9/12/2006 PRATHAM CHARAN
    55 SANSKAR MULEY SANDEEP MULEY 7/31/2007 PRATHAM CHARAN
    56 RIHAN MULANI ALISHAN 1/25/2007 PRATHAM CHARAN
    57 DARSHAN JADHAV SANTOSH JADHAV 6/19/2007 PRATHAM CHARAN
    58 PRAJWAL BALGHARE SURESH BALGHARE 12/12/2006 PRATHAM CHARAN
    59 JAI GAJBHIV NITIN 2/7/2008 PRATHAM CHARAN
    60 CHIRAYU PATIL RAJENDRA 11/22/2007 PRATHAM CHARAN
    61 SALUNKE SOHAM SANTOSH SANTOSH SALUNKE 19/12/2007 PRATHAM CHARAN
    62 ANIRUDDHA CHAKRAVARTHY SUDHEER CHAKRAVARTHY 28/9/2007 PRATHAM CHARAN
    63 OROSMIT MISHRA A K MISHRA 1/21/2008 PRATHAM CHARAN
  V C 64 MATIN NISAR PINJARI NISAR PINJARI 3/3/2007 PRATHAM CHARAN
    65 NEERAJ PRAKASH SHINDE PRAKASH SHINDE 12/18/2006 PRATHAM CHARAN
    66 ARMAN DAS RAVINDRANATH DAS 4/12/2007 PRATHAM CHARAN